• 06—07, 09—10.12.2022 19:00
  • 08.12.2022 19:15
Mezzo, 60’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 09.12

J’en pris les oiseaux / Criiez oracle, een anagram van de namen van de twee dansers, bestaat uit een solo gebracht op het podium en een dansvideo waarin Jason Respilieux en Claire Croizé te zien zijn.

De voorstelling wil ons doen stilstaan bij de kunst van het vertragen en van de aandacht: een hernieuwde aandacht voor de gewaarwordingen die toelaten om onszelf te zien als een menselijk wezen dat in verbinding staat met onze omgeving en er afhankelijk van is.

De poëtische en zintuiglijke stijl van Jason Respilieux neemt ons mee naar een wereld vol gevoel en symboliek, waar zich, met behulp van onze vijf zintuigen, een subtiele dialoog ontvouwt tussen onze lichamen en het levende dat hen integreert en definieert.


Avond samengesteld uit 2 voorstellingen (cf. Rafales).

    • PDF
    • PROGRAMMABLAD Jenprislesoiseaux NL
    • 116,55 Kb
Pro­jectlei­der, chore­ograaf, performer :
Jason Respilieux
Per­former (video) :
Claire Croizé
Kri­tis­che oog, dra­maturgie, chore­ografie assistente :
Eva Hon­ings
Kos­tu­ums :
Ella­da Damianou
Lichtin­ge­nieur, scenografie, techniek :
Max Adams
Video­gra­phie, montage :
Simon Van Der Zande
Fotografie :
Lore Stes­sel, Eva Honings
Gedelegeerde pro­duc­tie :
En Archipel Asbl
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wallonie-Bruxelles
Met de ste­un van :
Iles Asbl, Garage29, ECCE, Fédération Wal­lonie-Brux­elles, Ser­vice de la Danse, SEN Stu­dio Etangs Noirs, Cen­tqua­tre — Paris, L’Essieu du Batut — Murols
Foto’s :
© Jason Respilieux, Eva Honings