• 14—16.03.2024 19:15
Mezzo, 60’

Het gedicht L’après-midi d’un faune van Mallarmé, Debussy’s muzikale bewerking ervan en Nijinski’s erotische versie zijn drie mannelijke uitingen van de mythologische en aardse figuur van de Nimf. Samen met haar partner in crime Marta Capaccioli, neemt Lara Barsacq de geschiedenis van de dans onder handen die ze ontbinden tot betekenisvolle bewegingen wat resulteert in een bijzondere creatie, geleid door zowel autobiografische als feministische of queer beschouwingen.

Choreografie, videofragmenten, zang, getuigenissen,... La Grande Nymphe trekt werkelijk alle registers open. Dit vertaalt zich in een ondubbelzinnige creatie waar een fascinerende souplesse van uitgaat, ver verwijderd van elk vooropgesteld idee over seksualiteit. De esthetiek van deze vrije lichamen brengt een explosie teweeg en voor onze ogen ontvouwt zich een nieuwe erotische beeldtaal. Een gelukkige taal. Die redding brengt.

Een pro­jet van :
Lara Barsacq
Cre­atie, performance :
Mar­ta Capac­ci­oli, Lara Barsacq, Cate Hortl, Léonore Fromm­let, Wany­ing Emi­lie Koang, Alyssia Hondekijn
Orig­inele muziek :
Cate Hortl
Scenografie, kos­tu­ums :
Sofie Durnez
Lich­ton­twerp :
Estelle Gau­ti­er
Artistiek advies :
Gaël San­tis­te­va
Video :
Gaël San­tis­te­va, Lara Barsacq
Video-ani­matie :
Katia Lecomte Mirsky
Muziek :
Claude Debussy
Tech­niek :
Emma Laroche
Gelu­id­stech­niek :
Sam­my Bichon
Admin­is­tratie, productie :
Myr­i­am Chekhemani
Com­mu­ni­catie, spreiding :
Quentin Legrand — Rue Branly
Pro­duc­tie :
Gilbert & Stock
Copro­duc­tie :
Kun­sten­fes­ti­valde­sarts, Charleroi danse — Cen­tre Chorégraphique de la Fédération Wal­lonie-Brux­elles, Théâtre de Liège, Les Brigit­tines, CCN de Caen en Nor­mandie, CCN2 — Cen­tre Chorégraphique Nation­al de Greno­ble dans le cadre de l’Accueil- studio
Res­i­den­tie :
Grand Stu­dio
Met de ste­un van :
Fédération Wal­lonie-Brux­elles — Ser­vice de la danse
Met de vrien­delijke hulp van :
Mevrouw Coralie Cadèné, hoofd kos­tu­umon­twerp bij de Opéra nation­al de Paris
Foto’s :
Sybille Cor­net