• 14—16.03.2024 20:45
Kapel, 60’

Cre­atie

In dit natuurlijke vervolg op de Trilogie de la Mémoire, voert Ma l’amor mio non muore / Épilogue Alessandro Bernardeschi en Mauro Paccagnella ten tonele, die het, samen met Carlotta Sagna, hebben over de liefde. De liefde die verscholen zit in bewegingen, in een blik... de liefde die voelbaar is in een aanwezigheid. De liefde die de inspiratiebron is van vriendschap, verbondenheid, verveling en wederzijdse steun. De band die aanzet tot beweging, ook al blijft het lichaam roerloos. De liefde die iemand in staat stelt om de tijd te zien en te voelen, die er de sporen van draagt – van de jaren, de kwetsuren, het verlies, het gelach, de verhalen, zoals op een bekraste LP.

“Standhouden” is de symbolische uitdrukking van deze creatie, een kracht die toont dat het leven altijd staat voor energie en beweging, on- danks de kwetsuren van een meedogenloze tijd.

Op een idee van :
Alessan­dro Bernardeschi
Chore­ografie, schri­jven, performance :
Car­lot­ta Sagna, Alessan­dro Bernarde­schi, Mau­ro Paccagnella
Chore­ografie assistente :
Lisa Gun­stone
Licht, tech­niek :
Simon Sten­mans
Video :
Stéphane Broc
Gelu­id :
Eric Ron­sse
Kos­tu­ums :
Fabi­enne Damiean
Muzikale dra­maturgie :
Alessan­dro Bernardeschi
fea­tur­ing :
Pietro Ercol­i­no
Pro­duc­tie :
Woosh­ing Machine
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Théâtre Nation­al Wal­lonie-Brux­elles, Charleroi danse — Cen­tre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Stu­dio onthaal :
Stu­dio Thor, Stu­dio Etangs Noirs
Met de ste­un van :
Fédération Wal­lonie-Brux­elles — Ser­vice de la danse
Foto’s :
Stéphane Broc