• 07—09.03.2024 22:00
Studio, 45’

Allebei zijn ze afkomstig uit Firenze maar hun afgelegde parcours verschilt nogal. Hier zijn ze samen te zien in deze sarabande rond eeuwenoude rituelen en muzikaliteit om een soort van modern pantheïsme tot stand te brengen.

“Door het lichaam uitdrukking te laten geven aan de diepgang van tijd, motieven, krachten en herinneringen”, confronteren ze hun respectievelijke parcours in een weerspannig spel van geven en nemen, van opbouw en ontbinding. De voorstelling, die doelbewust niet gespeend is van enige ironie, viert de dans als een discipline die ruimte en dromen creëert.

Con­cept, performance :
Eri­ka Zueneli & Lau­ra Simi
Ver­licht­ing­son­twerp :
Sylvie Melis
Gelu­id, muziek :
Perig Viller­bu
Dra­maturgie, kri­tis­che oog :
Louise De Bastier
Tech­niek, licht assistente :
Ori­ane Trably
Kos­tu­ums :
Lau­ra Simi (con­cept), Elis­a­beth Dal­li­er, Sophie Ongaro (ontwerp)
Weten­schap­pelijke samenwerking :
Mari­na Nordera, danshistoricus
Pro­duc­tie :
Tant’amati asbl & Silenda
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse, CCNT-Cen­tre Chorégraphique de Tours direc­tion Thomas Lebrun, Arkan­so cie-Fes­ti­val Regards Dansants, en parte­nar­i­at avec Le Tri­dent Scèné nationale de Cher­bourg en Cotentin, Chorège CDCN de Falaise Nor­mandie dans le cadre de Culture-Santé
Res­i­den­ties :
CFB Berlin, LCC-La Coopérative chorégraphique de Caen, Cap‑étoile Mon­treuil, Le Stu­dio 24 à Caen
Met de ste­un van :
Fédération Wal­lonie — Ser­vice de la danse
Het project wordt ges­te­und door :
la DRAC et la région Nor­mandie dans le cadre de l’aide au pro­jet 2023
Eri­ka Zueneli/Tant’amati word begeleid door :
Grand Stu­dio
Foto’s :
Jean Fürst, Alban Van Wassenhove