• 27.08.2018 20:30
Kapel, 75’

Oost­en­rijk
Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 27.08

Geen betere manier om de spot te drijven met het prototype van de conventionele mannelijkheid dan met een tirolerkwartet en folkloredans. En met het bijhorende gejodel, hielwerk, quadrilles, gezang en dorpsrituelen. We zijn in Tirol maar eigenlijk zijn we overal.

En geleidelijk aan valt alles uiteen, wordt alles blootgelegd. Humor haalt de stereotypes onderuit, en de vier mannen laten de waanzin zien die verborgen zit achter de codes en rituelen. Een genot van een andere orde dient zich aan: de taferelen en muziek worden voortgestuwd door een ritme, een honger, een drang.
De wereld van Simon Mayer is gewaagd met een vleugje verfrissende onwelvoeglijkheid.

Con­cept, chore­ografie, per­for­mance, muziek :
Simon May­er
Co-cre­atie, per­for­mance, muziek :
Mat­teo Haitz­mann, Patric Redl, Manuel Wagner
Spe­ciale instrumenten :
Hans Tschir­itsch
Scenografie, kos­tu­ums :
Andrea Sime­on
Licht :
Mar­tin Walitza
Tech­nisch directeur :
Jan Maria Lukas
Licht tech­ni­cus op tournee :
Sve­ta Schwin
Art­si­tiek adviseur :
Frans Poel­stra
Pro­duc­tie creatie :
Sophie Schmeis­er, Elis­a­beth Hirner
Pro­duc­tie tournee :
Hiros & Kopf Hoch
Copro­duc­tie :
Kopf hoch, brut Wien, Gess­ner­allee Zurich, zeitraumex­it Mannheim and Tanz ist Dornbirn
Met de ste­un van :
The City of Vienna’s Depart­ment of Cul­tur­al Affairs, the Arts Divi­sion and the Cul­ture Divi­sion of the Fed­er­al Chan­cellery of Aus­tria, Kul­tur­land Oberösterreich, Vlaamse Gemeen­schap, Kun­sten­werk­plaats Pianofab­riek, WP Zim­mer, im_​flieger, Kun­st- und Kul­turvere­in SPIEL
Met dank aan :
Simon Zöchbauer, Julian Rubisch, ALMA (Mar­lene Lach­er­stor­fer, Julia Lach­er­stor­fer, Eve­lyn Mair, Marie-Therese Stick­ler), Godi Burgstaller, Chris Stand­fest, Andrea Amort, Munderfin­ger Goaßlschnalz­er, Altstädter Bauerng­moa, Pram­taler Volk­stanz­gruppe, Elio Gervasi/​Raum 33