• 07.03.2024 17:00—18:30
Hall, 90’

Entrée libre
En français

Een aantal van de meest brandende kwesties die de klimaatcrisis met zich meebrengt, hebben betrekking op de toneelschrijvers en artiesten. Waarom? Omdat we de grootste moeite hebben om collectief te tonen waar we staan, wie we zijn, welke protagonisten met elkaar in conflict zijn en vooral welke rol we moeten opnemen in dit avontuur waarop we niet voorbereid werden. Zoals steeds in tijden van diepe crisis lijkt het theater bijzonder geschikt om verslag uit te brengen van de actuele klimaatverandering. Wat we niet samen kunnen bevatten, moeten we opvoeren voor een publiek.

De afgelopen twaalf jaar hebben Bruno Latour, wetenschapsfilosoof en -socioloog, en Frédérique Aït-Touati, academica en toneelregisseur, de antropologische, esthetische en politieke gevolgen onderzocht van het nieuwe klimaatregime dat zich laat gelden. In de voordracht presenteert Frédérique Aït-Touati die toneelexperimenten (in het bijzonder de Trilogie Terrestre, opgevoerd tijdens het Crossing The Lines Festival op 27 en 28 oktober). Daarbij wordt gebruikgemaakt van theater, wetenschapsgeschiedenis, politiek en antropologie om telkens te testen hoe deze disciplines in staat zijn om de schok van de nieuwe aardwetenschappen op te vangen.

Deze voordracht op het kruispunt van filosofie en kunst onderzoekt de hypothese dat de grote kosmologische verandering, waarin we meegesleurd worden, onmogelijk is zonder een nieuw personage op het wereldtoneel te introduceren: de Aarde of Gaia.

Frédérique Aït-Touati is toneelregisseur en wetenschapsgeschiedkundige. Ze onderzoekt de verbanden tussen wetenschap, literatuur en politiek, en met haar toneelgezelschap Zone Critique maakt ze experimenteel theater. Haar werk werd getoond in Théâtre Nanterre-Amandiers, Théâtre de l’Odéon, Théâtre de la Criée in Marseille, in New York (The Kitchen, The Signature Theatre, Crossing the Lines Festival), in Berlijn (HAU, Berliner Festspiele), Lissabon en Barcelona. Ze is onderzoekster aan het CNRS, doceert aan het EHESS en leidt het SPEAP, een testprogramma voor politieke wetenschappen van Sciences Po. Publicaties van haar hand zijn: Contes de la Lune, essai sur la fiction et la science modernes (Gallimard, 2011), Terra Forma, manuel de cartographies potentielles (B42, 2019), Le Cri de Gaïa (met Emanuele Coccia, 2021) en Trilogie Terrestre (met Bruno Latour, 2022). Van 2014 tot 2021 was ze artist in residence bij Théâtre Nanterre-Amandiers, waar ze samen met Bruno Latour en haar toneelgezelschap Zone Critique achtereenvolgens Le Théâtre des négociations en Trilogie Terrestre creëerde. Ze is nu verbonden aan het Théâtre National de Chaillot als artist in residence, met SPEAP en haar toneelgezelschap.

En parte­nar­i­at avec :
le Mas­ter en Arts du Spec­ta­cle de l’U­ni­ver­sité Libre de Bruxelles
Avec le sou­tien du :
Cen­tre de recher­che en ciné­ma et arts du spec­ta­cle (CiASp) de l’ULB et de l’école doc­tor­ale thé­ma­tique 66 « Études de ciné­ma et des arts du spectacle »