• 24+25.08.2018 19:00
Mezzo, 18’

Ital­ië

Bel­gis­che Première

Een individu doorkruist de nacht als een schitterende meteoor: een hemels beeld om deze uitgepuurde danscreatie te situeren.
In de eenvoud zit een zekere onrust verscholen waaruit het verlangen blijkt om zich van de ruimte meester te maken en er niet de speelbal van te worden.

Met finesse en soepelheid ontwikkelt Daniele Albanese een melodieuze taal die deze korte vorm op de imaginaire grens situeert tussen de heldere leesbaarheid en het duistere mysterie.

Avond samengesteld uit 2 voorstellingen cf. Que du bonheur (?)

Con­cept, performance :
Daniele Albanese
licht­cre­atie :
Alessio Guer­ra
Muziek :
Luca Nasciu­ti
Artistieke assis­tent :
Yele Canali
Tech­niek :
Mar­co Gigliotti
Pro­duc­tiev­er­ant­wo­ordelijke :
Michele Mele
Pro­motie :
Domeni­co Garofalo
Copro­duc­tie :
Cdc Les Hiver­nales — Avi­gnon, Torin­odan­za fes­ti­val — Fon­dazione del Teatro Sta­bile di Tori­no, Teatro Nazionale, Halles de Schaerbeek
met de ste­un van :
Garage 29, Asso­ci­azione Stalk — Parma
Met de ste­un van :
CollaborAction#3 — action of Anti­cor­pi XL Network,
in col­lab­o­ra­tion with fes­ti­vals, fairs and sea­sons con­ceived and devel­oped by :
Anti­cor­pi and Ater, Inter­play, Piemonte Dal Vivo, Amat, Arteven, Artedanzae20, Teatro Pub­bli­co Pugliese, C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Armu­nia, FTS Onlus, Cen­tro San­ta Chiara Project
sup­port­ed by :
Fon­do per la Dan­za D’autore Regione Emil­ia- Romagna 2015÷2016”
Pic­tures :
Andrea Mac­chia