• 20.04.2017 17:00—19:00
Beursschouwburg

Lezin­gen­reeks in samen­werk­ing met P.A.R.T.S. en ULB

Vri­je toegang

Binnen het domein van de urban studies is het bewegende lichaam een nauwelijks bestudeerd onderwerp (J. Dewey ; G. Bridge). Nochtans vormen de dagelijkse routines en de stadservaring zelf een rijke vindplaats voor onderzoek. Wie ergens langdurig woont, bezit expertkennis over zijn of haar omgeving. Die aan het lichaam gebonden kennis kan men in kaart brengen en met de betrokkenen delen. Dergelijk ‘beraad’ behandelt in wezen politieke vragen (J. Rancière) : wat betekent het om hier te leven ; hoe kunnen we dit agenderen ; wat willen we doen en tonen aan zij die de stad besturen of vormgeven ?

Paul Blondeel is sociaal pedagoog en oprichter van studio stadsonderzoek, een onderzoeksplatform voor sociaal duurzame ontwikkeling. De studio is gespecialiseerd in de cartografie van het dagelijks leven in de stad, met name in kansarme wijken (eerder onderzoek in Gent, Antwerpen, Brussel en Rotterdam). Hij doceert ‘analyse van de publieke ruimte’ aan de VUB (Cosmopolis) en doet stadsetnografisch onderzoek aan de universiteit Antwerpen.

Taal : Engels

Voorstelling plaats : Beursschouwburg - Kafee

Langue :
Anglais