• 31.08, 01.09.2018 20:30
Kapel, 60’

Bel­gië
Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 31.08

Hygienische knotten en klinisch geschoren schedels... vijf experts onderwerpen zichzelf in alle ernst en zonder enige glimp van een glimlach aan een reeks van experimenten over de gedragingen van vandaag. Met een pseudowetenschappelijke logica nemen ze opeenvolgende houdingen aan die de spanning lijken te verminderen : daden die bij het woord worden gevoegd, machtsspelletjes, verslavingen, pervers gedrag, glamoureus misbruik, ontladingen en zielige passies.

Negen tests geven het ritme van de voorstelling aan. Geleidelijk aan komt vanuit deze individuele wanluidendheid een standpunt aan de oppervlakte dat meer politiek getint is. Staat niet alles in verband met elkaar? Van de meest intieme driften tot het lot van de maatschappij? Nicole Mossoux en Patrick Bonté werpen een ironische en zinsbegoochelende blik op de impasses en illusies van de wereld waarin we leven.

Con­cept, teksten :
Patrick Bon­té
Regie, chore­ografie :
Patrick Bon­té
in samen­werk­ing met :
Nicole Mossoux
Per­for­mance :
Harold Hen­ning, Sébastien Jacobs, Leslie Man­nès, Frauke Mar­iën, Max­ence Rey
Orig­inele muziek :
Thomas Turine
Scenografie :
Didi­er Payen
Kos­tu­ums :
Colette Huchard
Kos­tu­um assistente :
Camille Fla­haux
Kapsels, pruiken :
Rebec­ca Flores-Martinez
Licht :
Patrick Bon­té
Real­isatie assistente :
Julie Gold­steinas
Ver­tal­ing, bewerking :
Oon­agh Duckworth
Tech­nis­che leiding :
Jean-Jacques Deneu­mousti­er
Klankregie :
Eric Ron­sse
Lichtregie :
Nico­las Thill
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Mossoux-Bonté
Copro­duc­tie :
La Rose des Vents (Scène Nationale Lille Métro­pole Vil­leneuve d’Ascq), Les Brigittines
Met de ste­un van :
Le Phare (Cen­tre Choré­graphique Nation­al du Havre et de Haute Nor­mandie), Théâtre Paul Elu­ard (Scène Con­ven­tion­née — Bezons), DSN (Scène Nationale de Dieppe), Théâtre de Châtil­lon, Bien­nale de Danse du Val-de-Marne (CDC La Bri­que­terie), Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles, ser­vice de la danse, Wal­lonie-Brux­elles International
Foto’s :
Thibault Gré­goire