• 04—08.10.2022 20:30
Kapel, 60’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 6.10

Voorstelling zon­der tribunes

In navolging van The Gyre, het hypnotiserende en wervelende duo van vorig seizoen, werken Angela Rabaglio en Micaël Florentz in A Very Eye verder rond hun vraagstelling omtrent de materie en de lichamen die continu in beweging zijn, alsook de ruimte waarin ze zich voortbewegen.

Deze keer zijn het zes dansers die de verpersoonlijking zijn van de menigte en haar onbewuste reflexen, onvrijwillige synchronisaties, onvoorspelbaarheid, permanente metamorfose en dierlijkheid.

A Very Eye is een aaneenschakeling van ritmes, blikken, grepen, bewegingen en allerhande interacties. De dansers vinden een gemeenschappelijke adem die hen leidt en de collectieve gedragingen bepaalt van mensen in beweging en van alles wat leeft.


Voor meer informatie over de show kunt u hieronder het zaalblad downloaden.

Con­cept, choreografie :
Angela Rabaglio & Micaël Florentz
Cre­ation, performance :
Char­lie Prince, Ser­gi Parés, Jeanne Col­in, Mona Felah, Angela Rabaglio, Micaël Florentz
Licht­cre­atie, scenografie :
Arnaud Gerniers
Gelu­id­scre­atie :
Anne Lep­ère
Kri­tis­che oog :
Melis­sa Ron­deau, Esse Van­der­bruggen, Chris­tine Daigle
Kos­tu­ums :
Mélanie Duchanoy
Onder­zoek :
Chris­tine Daigle, Tin­gAn Ying, Olivi­er Hespel
Stage :
Dou­nia Dol­bec, Nathan Bourdon
Sprei­d­ing, communicatie :
Quentin Legrand/​Rue Branly
Pro­duc­tie :
Tum­ble­weed asbl
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre chorégraphique de Wal­lonie-Brux­elles, CCN2CCN de Greno­ble, CCNT — Cen­tre chorégraphique nation­al de Tours, POLE-SUDCDCN de Stras­bourg, Cul­tu­ur­centrum Brugge
Res­i­den­ties :
Dansate­liers Rot­ter­dam, Grand Stu­dio, Sum­mer­stu­dios Parts, Garage29, Tanzhaus Zürich, Chore­o­graphis­ches Cen­trum Heidelberg,Le Gym­nase – CDCN de Roubaix, Kanal work­room, de Warande, TROIS C‑L, Mate­ri­ais Diver­sos, Estúdios Vic­tor Córdon, l’Abri Genève, Onas­sis Stegi
Met de ste­un van :
Fédération Wal­lonie-Brux­elles, Wal­lonie-Brux­elles Inter­na­tion­al, Dansate­liers Rot­ter­dam, Grand Stu­dio, Réseau Grand Luxe 2021/22, SACDWBTD
Foto’s :
© Stanislav Dobak