• 18+20.08.2018 19:00
Mezzo, 45’

France
Vanaf 18 jaar

Bel­gis­che Première

Lilith, volgens de Joodse mythologie de eerste vrouw en evenknie van Adam, komt evenwel niet meer in Bijbelteksten voor. Precies dit gecensureerde statuut van mannelijk equivalent maakte haar tot symbool van tal van feministische groeperingen die actievoeren via de voorstelling van het vrouwelijk lichaam: een libertaire, niet- conformistische persoonlijkheid die niet zonder enig spoor van geweld symbool staat voor het antoniem van het vrouwelijke archetype dat door onze patriarchale maatschappij in stand wordt gehouden en gevaloriseerd.

Marinette Dozeville inspireert zich op deze guur om onbeschaamd de poreuze zones tussen onderworpenheid en vrijheid, tussen dominantie en onderwerping te doorvorsen. In een chaotische, sensuele, aantrekkelijke en prikkende voorstelling ontdoet ze zich van elke boei en leidt ze het lichaam in een ongebreidelde en organische beweging geleidelijk tot de bevrijding.

Chore­ografie, performance :
Marinette Dozeville
Muzikale cre­atie, performance :
Uriel Barthele­mi
Shibari oplei­der :
Cyril Gril­lon
Dra­maturgie :
Stéphanie Auberville
Artistieke medew­erkin­gen :
Ben­jamin Duval, Frédéric Xavier Liver
Scenografie :
Bar­bara Kraft
Licht­cre­atie :
Marine Molard
Pro­duc­tie :
Yaplu­ka / Cie Marinette Dozeville
Copro­duc­tie :
le Nou­veau Relax – Scène con­ven­tion­née de Chau­mont, la Place des Cordes – Paris
Met de ste­un van :
Stu­dio L’Envers, Fes­ti­val Jerk O – Paris, le manège, scène nationale – Reims, le Lab­o­ra­toire choré­graphique de Reims, Espace Louis Jou­vet – Scène con­ven­tion­née des Ardennes et le Jardin Par­al­lèle – Reims
Com­pag­nie Marinette Dozeville wordt ges­te­und door :
Région Grand Est
Res­i­den­tie :
au Nou­veau Relax – Scène Con­ven­tion­née de Chaumont
Foto’s :
Alain Julien