• 16+17.06.2023 20:30
Kapel, 50’

Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 17.06

Choreografe, danseres en pedagoge, Agostina D’Alessandro houdt van gechoreografeerde ensembles, van de vloeiendheid van de lichamen en van een zachte uitstraling

In The Nature of intimacy brengt ze vier danseressen samen met een sopraan en twee muzikanten, rond het werk van Francesca Caccini, een Italiaanse componiste en zangeres uit de 17e eeuw.

Op de meeslepende vocale tonen wordt elke beweging een streling en wordt elke hand een blijk van waardering. Een onafgebroken dialoog tussen heden en verleden met als enige ambitie het exploreren van onze intiemste en kostbaarste vertrouwdheden.

Cre­atie, chore­ografie, leiding :
Agosti­na D’Alessandro
Orig­inele muziek componist :
Sel­ma Mutal
Sopraan­zan­geres :
Rox­ane Choux 
Danser­essen :
Eleonore Pinet Bod­in, Jes­si­ca Eira­do Enes, Priscil­la Pizzi­ol, Paz Moreno
Muzikan­ten :
Emanuel Cre­mer (cel­lo), Sofie Van­den Eyn­de (luit)
Scenografie, visuele kunstenaar :
Car­ole Solvay
Licht­cre­atie :
Guil­laume Tou­s­saint Formentin
Kos­tu­ums :
Stephanie Assan­dri
Video :
Michaël Thiel
Man­ag­er pro­duc­tie en administratie :
POLA Asbl / Fabi­en Defendini
Pro­duc­tie :
Expan­sive Being Asbl/​Compagnie Agosti­na D’Alessandro
Copro­duc­tie :
Les Brigit­tines, Charleroi danse — Cen­tre choré­graphique de Wal­lonie-Brux­elles, Fes­ti­val Présences Com­positri­ces, Fes­ti­val Mars en Baroque — Con­cer­to Soave
Met de ste­un van :
Fédéra­tion Wal­lonie-Brux­elles — Ser­vice de la Danse, Wal­lonie-Brux­elles Inter­na­tion­al, Wal­lonie-Brux­elles Théâtre Danse
Artistieke res­i­den­ties :
BAMP, Grand Stu­dio, Charleroi danse
Foto’s :
© Pierre Morales