• 17+18.08.2018 20:30—21:30
Kapel, 60’

Grieken­land
Ont­moet­ing met de arti­esten na de voorstelling op 17.08

Bel­gis­che Première

De verwijzing naar de titanen, de voorouders van de Olympische goden die in één oogwenk in de vergetelheid raakten, vormt de rode draad in deze burleske en bevreemdende voorstelling.

Euripides Laskaridis voert een onvoorspelbaar en overweldigend wezen op dat noch man noch vrouw is en ook geen transgender, maar alles in één. Om hem heen cirkelt een bedrijvige schaduw guur waarvan we echter nooit het gelaat te zien krijgen. Hij beweegt zich voort in een metafysisch amalgama dat hij al evenveel wel als niet kan bedwingen en vermengt hierbij ongegeneerd genres en registers. De scène wordt een plaats van uitvinding en vrijheid, een soort van hemels arena waar alles mogelijk is. Een theater dat doet denken aan een droompaleis, waar ridiculisering en transformatie nooit ver weg zijn.

Regie, chore­ografie, scenografie :
Euripi­des Laskaridis
Per­form­ers :
Euripi­des Laskaridis, Dim­itris Matsoukas
Kos­tu­u­ums :
Ange­los Mendis
Orig­inele muziek, sound creatie :
Gior­gos Poulios
Pro­gram­mer­ing, klankde­sign, klankingenieur :
Themis­to­cles Pandelopoulos
Klank­in­stal­la­tion, klankingenieur :
Nikos Kol­lias, Kostis Pavlopoulos
Licht­cre­atie :
Eliza Alexan­dropoulou
Lichtin­stal­latie :
Kon­stan­ti­nos Margkas, Gior­gos Melissaropoulos
Dra­matur­gis­che adviezen :
Alexan­dros Mistriotis
Artistieke medew­erk­ers :
Drosos Sko­tis, Dio­ge­nis Skalt­sas, Thanos Lekkas, Nikos Dragonas
Regie assis­ten­ten :
Dim­itris Triandafyl­lou, Paraske­vi Lypimenou
Plateau assis­tente, kostuumcreatie :
Ioan­na Plessa
Plateau assis­tente op tournee :
Tzel­la Christopoulou
Pro­duc­tie assistenten :
Samuel Esteves Queri­do, Lisan­dra Caires
Pro­duc­tie coordinatie :
Elis­a­beth Tsouchtidi
Pro­duc­tie manager :
Maria Dourou
Met de ste­un van :
Fon­da­tion d’entreprise Hermès
In samen­werk­ing met :
EdM Pro­duc­tions & Rial & Eshelman
In het kad­er van :
New Set­tings program
Copro­duc­tie :
Athens and Epi­dau­rus Fes­ti­val, Théâtre de la Ville, Eleu­sis 2021 Euro­pean Cap­i­tal of Cul­ture, Fes­ti­val TransAmériques, Jul­i­dans Ams­ter­dam, Megaron — The Athens Con­cert Hall, CCVF Guimaraes, OSMO­SIS Per­form­ing Arts Co
Met de ste­un van :
O Espaço do Tem­po, NEON Orga­ni­za­tion for Cul­ture and Devel­op­ment, Cen­tre Cul­turel Hel­lenique, Isado­ra & Ray­mond Dun­can Dance Research Centre
Foto’s :
Julian Mom­mert, Eli­na Giounanli