• 18—22.10.2022 18:00—22:30
Hall

Vri­je toegang

Visuele en geluidsinstallatie

Je neemt plaats in één van de zetels die voor de kapsters staan opgesteld, verspreid in de ruimte. Je plaatst de hoofdtelefoon op en drukt op Play; je observeert aandachtig wat er zich voor je afspeelt.

Met deze visuele geluidsinstallatie stelt Bernadette Gruson een tweevoudige beweging voor: naar zichzelf en naar de selectie van beeldende kunstwerken. Miroir(s) nodigt de toeschouwer uit voor een bijzondere face-to-face met kunstwerken uit de kunstgeschiedenis, die versmelten met het eigen spiegelbeeld.

Door spiegelbeeld en kunstwerk in elkaar te laten opgaan, vervaagt de grens tussen innerlijk en uiterlijk, tussen verbeelding en realiteit. Elke toeschouwer wordt ertoe aangezet om zijn eigen beeld te beschouwen zonder projectie, zonder oordeel, zonder verwachting. De immersieve beleving doet meer een beroep op de gewaarwordingen dan op kennis. De kunstwerken zijn toegankelijker en we kijken ook anders naar onszelf.


De avond omvat ook 2 voorstellingen (cf. Se faire la belle et Les Arrière-Mondes).

Voor meer informatie over de installatie kunt u hieronder het zaalblad downloaden.

Ontwerp van inter­views, enscenering :
Bernadette Gru­son
Gelu­idsmon­tage :
Ben­jamin Delvalle
Opbouw :
Alain Le Béon, Math­ieu Virot
Pro­duc­tie :
Com­pag­nie Zaoum Copro­duc­tion / Copro­duc­tie Lou­vre-Lens, POC Alfortville, TAN­DEM / Scèné nationale Arras-Douai, Théâtre de Rungis, La Gare Méricourt, Uni­ver­sité de Lille, CHU Lille — Cen­tre pén
Met de ste­un van :
DRAC, Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais
Foto’s :
?